Vy Nguyen
Mình đã tốt nghiệp ngành dược sĩ tại Đại học Y dược TPHCM.Mình đang làm việc tại Thảo Dược An Quốc Thái với vai trò cộng tác cho các bài viết về thuốc. Mình yêu thích công việc này và mình rất sẵn sàng để chia sẻ những tác dụng trị bệnh hữu hiệu của các loại cây thuốc đến với mọi người
Stats
0
0
0
0
0
0
pathways
missions
courses
projects
tutorials
quizzes
0 Badges
0 Submissions
0 Skills
Reference all the details from your completed content to best frame your new skills to employers. Here is a list of all skills you have mastered.