Dao tao Xuat nhap khau Le Anh
Trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu Lê Ánh đã xuất nhập khẩu tại chỗ tiếng anh là gì cho hàng ngàn học viên và họ đã và đang phát triển thành các nhân lực mấu chốt trong phổ thông doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày nay. trọng điểm Lê Ánh cũng được nhều tổ chức và đối tác Nhận định cao về chất lượng huấn luyện nhân sự cho lĩnh vực. Theo các số liệu Báo cáo thì có trên 90% học viên mỗi khóa học đều xin được việc ngay khi vừa chấm dứt khóa học tại đây. Địa chỉ: 26 đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội, Vietnam, 100000 Mail xnkleanh@gmail.com Sđt: 0904848855 - 0966199878 Hashtags: #xuatnhapkhau #xuatnhapkhauleanh #khoahocxuatnhapkhau #tuvanxuatnhapkhau #leanh
Stats
0
0
0
0
0
0
pathways
missions
courses
projects
tutorials
quizzes
0 Badges
0 Submissions
0 Skills
Reference all the details from your completed content to best frame your new skills to employers. Here is a list of all skills you have mastered.