Voip 24h
Công ty TNHH Giải Pháp Kết Nối – Thương hiệu Voip24h – Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giải pháp tổng đài dùng công nghệ Voip và giới thiệu những tính năng ưu việt của tổng đài Voip đến các doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ mới vào quá trình hoạt động bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng,… - Cung cấp đầu số 1800, 1900, đầu số cố định - Cho thuê hệ thống tổng đài IP. - Cung cấp các thiết bị VOIP. - Thiết lập Call Center, Contact Center.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Stats
0
0
0
0
0
0
pathways
missions
courses
projects
tutorials
quizzes
0 Badges
0 Submissions
0 Skills
Reference all the details from your completed content to best frame your new skills to employers. Here is a list of all skills you have mastered.